Podczas 19. edycji targów leśnych Forest SHOW, które odbyły się 11 marca w Straszęcinie, opowiadaliśmy ze sceny o swoich działaniach.

Prezes Wojciech Wójtowicz i wiceprezes Lucjan Długosiewicz mówili o naszych postulatach wobec LP, tych które udało się nam już zrealiizować, i tych nad którymi ciągle pracujemy. 

PZP miał honorowy patronat nad Forest SHOW.

Ufundowaliśmy upominki zwucięzcom 10. edycji zawodów operatorów maszyn leśnych Polish Forestry Challenge.

Na targach było wielu członków naszego Związku, mieliśmy więc okazje do rozmów i spotkania we własnym gronie, jak i z innymi przedsiębiorcami.