Kolejne, trzecie już, spotkanie „Zespołu zadaniowego ds. optymalizacji pod względem procesów technologicznych oraz planowania prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna” odbyłyo się w dniach 23-24.02.2023 w ośrodku LP w Nagórzycach koło Tomaszowa Mazowieckiego. 

W pracach zespołu brali udział nasi przedstawiciele, członkowie zespołu z ramienia Polskiego Związku Pracodawców Leśnych: prezes Wojciech Wójtowicz i wiceprezes Lucjan Długosiewicz.

Zespół zadaniowy ds. optymalizacji ma status zespołu doradczego dyrektora generalnego LP i został powołany na wniosek Polskiego Związku Pracodawców Leśnych, zgłaszany na spotkaniach z kierownictwem LP.

Pierwsze spotkanie miało miejsce w dniach 24–25 listopada br. w ośrodku LP w Jedli-Letnisku pod Radomiem. Miało charakter organizacyjny, wiele miejsca poświęcono na nim także problematyce szkoleń pracowników leśnych.

Drugie spotkanie Zespołu odbyło się 8–9 grudnia br. na terenie Nadleśnictwa Zdrojowa Góra (RDLP w Pile). Poświęcono je dyskusji nad „Opisem standardu technologii wykonawstwa prac leśnych”.

Więcej: http://pzpl.org.pl/co-robimy/162-dwa-spotkania-zespolu

Podczas trzeciego spotkania rozmawiano m.in. na temat kosztów pozyskania drewna pilarką, harwesterem czy kosztów zrywki.