Publikujemy listę pracowników poszczególnych RDLP odpowiedzialnych za kontakty z zulami.

 

Już w marcu 2022 r. zwróciliśmy się do Lasów Państwowych z prośbą o powołanie w każdej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych osoby do kontaktu z przedsiębiorcami leśnymi z danego regionu.

 

Chodziło nam o to, by przedsiębiorca mógł łatwiej zwrócić się do RDLP z ewentualnym problemem we współpracy z nadleśnictwem.

 

Wreszcie udało się doprowadzić sprawę do końca i niedawno otrzymaliśmy od LP listę takich osób, którą publikujemy.

 

Dziękujemy DGLP i poszczególnym RDLP za powołanie tych osób, liczymy, że szybko uzupełnione zostaną braki w dwóch dyrekcjach. 

 

Mamy nadzieję, że powołanie osób do kontaktu z zulami na szczeblu RDLP przyczyni się do poprawy komunikacji na linii przedsiębiorcy leśni – LP i pomoże rozwiązywać ew. problemy powstałe w ramach współpracy.

 

2022.12.16 kontakty dla zuli w RDLP2