20 i 21 stycznia br. w Olsztynie odbędzie się konferencja „Rynek pracy dla leśnika”.

Konferencja organizowana jest przez Koło Naukowe Leśników Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie.

Celem konferencji jest pokazanie studentom możliwych ścieżek kariery po ukończeniu studiów leśnych.

Prelegentami na konferencji będą Prezes PZPL Wojciech Wójtowicz i Wiceprezes PZPL dr Lucjan Długosiewicz.

Zapraszamy!