W ramach współpracy PZPL i portalu Onliwood zapraszamy na webinar, w czasie którego omówione zostaną zasady funkcjonowania portalu sprzedaży drewna Onliwood, w tym dodawanie ofert sprzedaży i kupna drewna.

Webinar odbędzie się już 10 stycznia o godz. 9.00 za pośrednictwem Skype. Czas trwania ok. 1 h. Link do rejestracji: https://forms.gle/e3XFCiBRLiBPJur8A

Informacje o portalu Onliwood:

Onliwood to najlepszy sposób na transparentną, bezpieczną i korzystną sprzedaż surowca drzewnego. Wszyscy użytkownicy Onliwood są zweryfikowani i działalność prowadzą jedynie sprawdzeni klienci.

Ważne funkcjonalności Onliwood to możliwość wprowadzenia wadium oraz pozacenowych kryteriów przez Sprzedawców, w tym historii współpracy i terminu zapłaty.

Sprzedaż surowca odbywa się w sposób elektroniczny na stronie Onliwood.pl. Sprzedawca ma możliwość zdefiniowania dwóch cen: ceny podlegającej licytacji oraz ceny w trybie Kup teraz. Wskazuje on też miejsce położenia surowca, co następnie przedstawione jest na mapie dołączonej do oferty. Tworząc ofertę Sprzedawca deklaruje także, czy surowiec posiada certyfikaty oraz inne dokumenty potwierdzające jego jakość i legalność pozyskania.

Portal Onliwood pobiera od klientów marżę od wartości transakcji. Marża jest potrącana od zarobku Sprzedawcy surowca drzewnego, natomiast Kupujący nie płacą za użytkowanie portalu. Klienci instytucjonalni mają możliwość korzystania z portalu Onliwood uiszczając miesięczny abonament, którego wysokość jest uzależniona od wystawianej miąższości surowca drzewnego.

Członkowie Polskiego Związku Pracodawców Leśnych uzyskują 10% zniżki za korzystanie z portalu Onliwood.

Zapraszamy do współpracy i wystawiania ofert surowca drzewnego.