O naszej pracy w pracy w  „Zespole zadaniowym ds. optymalizacji pod względem procesów technologicznych oraz planowania prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna" napisał portal FIRMYLESNE.pl.

Zespół zadaniowy ds. optymalizacji ma status zespołu doradczego dyrektora generalnego LP i został powołany na wniosek Polskiego Związku Pracodawców Leśnych, zgłaszany na spotkaniach z kierownictwem LP.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele Dyrekcji Generalnej LP i innych szczebli LP, Polskiego Związku Pracodawców Leśnych, Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych oraz ORWLP w Bedoniu.

Z ramienia PZPL w zespole pracują: prezes Wojciech Wójtowicz i wiceprezes Lucjan Długosiewicz.

Link do tekstu