Dwa spotkania „Zespołu zadaniowego ds. optymalizacji pod względem procesów technologicznych oraz planowania prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna” odbyły się w ostatnim czasie.

Pierwsze spotkanie miało miejsce w dniach 24–25 listopada br. w ośrodku LP w Jedli-Letnisku pod Radomiem. Miało charakter organizacyjny, wiele miejsca poświęcono na nim także problematyce szkoleń pracowników leśnych.

Warto przypomnieć, że ministerstwo klimatu i środowiska pracuje nad przepisami w tej sprawie, a PZPL wystosował do ministerstwa pismo ze swoim stanowiskiem:

http://pzpl.org.pl/co-robimy/161-pzpl-o-szkoleniach-operatorow

Drugie spotkanie Zespołu odbyło się 8–9 grudnia br. na terenie Nadleśnictwa Zdrojowa Góra (RDLP w Pile). Poświęcono je dyskusji nad „Opisem standardu technologii wykonawstwa prac leśnych”.

Zespół zadaniowy ds. optymalizacji ma status zespołu doradczego dyrektora generalnego LP i został powołany na wniosek Polskiego Związku Pracodawców Leśnych, zgłaszany na spotkaniach z kierownictwem LP.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele PZPL: prezes Wojciech Wójtowicz i wiceprezes Lucjan Długosiewicz. Obaj uczestniczyli w obu posiedzeniach Zespołu.