Polski Związek Pracodawców Leśnych zwrócił się do Lasów Państwowych o szybsze regulowanie płatności za usługi leśne.

 

Obecnie termin płatności wynosi na ogół „do 14 dni”, co oznacza, że płatność nie może być później niż 14 dni od wystawienia faktury, ale może być też wcześniej.

 

Wnioskujemy, by płatności te następowały w ciągu 3 dni od wystawienia faktury.

 

Przyspieszenie płatności nie przyniesie żadnych kosztów nadleśnictwom, a znacznie poprawi płynność zakładów usług leśnych, w tym trudnym czasie.

 

Pismo w tej sprawie zostało wysłane na ręce p.o. dyrektora generalnego Lasów Państwowych Józefa Kubicy 21 czerwca br.