W nawiązaniu do złożonej kilka miesięcy temu petycji branży usług leśnych do premiera Mateusza Morawieckiego, Poseł Anna Wojciechowska skierowała do Prezesa Rady Ministrów interpelację.

W poniższym linku treść interpelacji oraz odpowiedź z Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=32781