Nie będzie poszerzenia katalogu maszyn dostępnych za dotacje w ramach PROW. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk odpowiedział negatywnie na pismo Polskiego Związku Pracodawców Leśnych.

Przypomnijmy, że Polski Związek Pracodawców Leśnych zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi się z prośbą o poszerzenie katalogu maszyn, na które można będzie starać się o dotację w PROW w ramach działania „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”, poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

W piśmie pisaliśmy, że „zdefiniowany katalog maszyn jest bardzo wąski. Dotyczy tylko nielicznej grupy maszyn wykorzystywanych w pracach leśnych”. Ponadto trudno określić, jakie maszyny rzeczywiście będą podlegały dofinansowaniu, a jakie nie.

Czytaj pismo PZPL do ministra Kowalczyka: http://pzpl.org.pl/co-robimy/142-interwencja-w-sprawie-dotacji

Nasze stanowisko wsparł Edward Siarka, sekretarz stanu i pełnomocnik rządu ds. leśnictwa i łowiectwa. „Pragnę wyrazić poparcie dla przedstawionych zmian, których celem jest szersza możliwość uzyskania finansowania na maszyny, urządzenia i narzędzia, które pomagają w prowadzeniu wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarki leśnej” – napisał w liście do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Czytaj pismo Edwarda Siarki o PROW: http://pzpl.org.pl/co-robimy/145-dotacje-minister-poparl-pzpl

Niestety, minister Kowalczyk odpowiedział na nasze pismo negatywnie. „Intencją zmian w Programie było (…) ukierunkowanie zakresu wsparcia na doposażenie zakładów usług leśnych w sprzęt służący do zakładania zalesień i pielęgnacji lasu, którego wykorzystywanie w ramach świadczonych usług wpłynie pozytywnie na poprawę ochrony środowiska” – napisał w odpowiedzi.

I dalej: „Wobec powyższego, w Programie nie uwzględniono kosztów maszyn wielooperacyjnych do pozyskiwania drewna (wycinki drzew w starszych klasach wieku…”.

Minister Kowalczyk tłumaczy, że dokonywanie zmian na tym etapie wiązałoby się z koniecznością kolejnej zmiany Programu, co mogłoby spowodować dezaprobatę ze strony Komisji Europejskiej oraz bardzo opóźniło cały Program, nie tylko część dotycząca leśnictwa.

„Jednocześnie, popierając wsparcie rozwoju usług leśnych jako jednego z kierunków przedsiębiorczości wiejskiej, ponoszenie postulowanych kosztów kwalifikowalnych będzie możliwe w zakresie planowanej interwencji „Rozwój usług na rzecz rolnictwa i leśnictwa” w Planie Strategicznym na lata 2023–2027, w ramach której wsparcie będzie udzielane w formie instrumentów finansowych” napisał Kowalczyk.

Czytaj: Pismo ministra Kowalczyka o PROW

Zanim PZPL wystąpił z prośbą do ministra Kowalczyka, wziął udział w konsultacjach projektu PROW:

Czytaj: http://pzpl.org.pl/co-robimy/126-wiecej-maszyn-za-dotacje

Niestety, najważniejsze nasze postulaty zgłoszone w ramach konsultacji nie zostały uwzględnione, dlatego wystąpiliśmy bezpośrednio do ministra Kowalczyka.

Czytaj: http://pzpl.org.pl/co-robimy/141-co-za-dotacje-w-prow