Edward Siarka, Sekretarz Stanu i Pełnomocnik Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa poparł w imieniu Ministerstwa Klimatu i Środowiska pismo Polskiego Związku Pracodawców Leśnych w sprawie dotacji dla zuli.

„Pragnę wyrazić poparcie dla przedstawionych zmian, których celem jest szersza możliwość uzyskania finansowania na maszyny, urządzenia i narzędzia, które pomagają w prowadzeniu wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarki leśnej” napisał minister.

Treść pisma.

Przypomnijmy, że Polski Związek Pracodawców Leśnych zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi się z prośbą o poszerzenie katalogu maszyn, na które można będzie starać się o dotację w PROW w ramach działania „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”, poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Czytaj więcej:

http://pzpl.org.pl/co-robimy/142-interwencja-w-sprawie-dotacji

http://pzpl.org.pl/co-robimy/141-co-za-dotacje-w-prow

http://pzpl.org.pl/co-robimy/126-wiecej-maszyn-za-dotacje