Otrzymaliśmy odpowiedź na petycę Polskiego Związku Pracodawców Leśnych i Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych do premiera Mateusza Morawieckiego.

 

Dla przypomnienia treść petycji:

http://firmylesne.pl/images/source/2022/Petycja%20bran%C5%BCy%20us%C5%82ug%20le%C5%9Bnych%20IW.pdf

 

I odpowiedź:

https://bip.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/bip/skargi_wnioski_petycje/Petycje_2022/017_Odpowiedz_na_petycje_wielokrotna.pdf