Polski Związek Pracodawców Leśnych postulował, by w ramach PROW można było otrzymać dotację na nowe maszyny, narzędzia lub urządzenia przeznaczone do:
- pozyskiwania i zrywki drewna,
- zagospodarowania lasu,
- hodowli lasu.

Chcieliśmy też, by w dokumentacji dotyczącej dotacji wprost zostały wymienione: harwestery, forwardery, skidery, ciągniki rolnicze przystosowane do pracy w lesie.

Mieliśmy też kilka innych postulatów:
Czytaj więcej: http://pzpl.org.pl/co-robimy/126-wiecej-maszyn-za-dotacje

Postulaty skierowaliśmy w ramach konsultacji projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Część z naszych postulatów została uwzględniona, inne niestety nie.

Na co więc ostatecznie będzie można otrzymać dotację?

Oto plik ze wszystkimi uwagami i odniesieniem się do nich przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

PLIK (plik dostępny tylko dla Członków Związku Pracodawców Leśnych, został im przesłany drogą mejlową).