Pismo Polskiego Związku Pracodawców Leśnych w sprawie sposobu aneksowania umów na usługi leśne przez Lasy Państwowe.  

 

Błonie 30.03.2022 r. 

Szanowny Pan
Józef Kubica
p.o. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

Szanowny Panie Dyrektorze,

Dziękujemy za reakcję na wnioski branży usług leśnych (w tym nasze pismo z 9 marca br.) o aneksowanie umów na usługi leśne z uwagi na wojnę w Ukrainie.

Prosimy o pilne spotkanie w sprawie sposobu aneksowania umów na usługi leśne, jaki został wskazany nadleśnictwom przez DGLP.

W naszej ocenie:

równy dla wszystkich dodatek do m³ nie jest sprawiedliwy, ponieważ firmy pracujące na terenach „łatwych” dostaną dopłatę relatywnie wyższą niż firmy działające na terenach „trudnych”, z daleką zrywką i wieloma sortymentami, gdzie dodatek nie pokryje nawet w połowie wzrostu kosztów. Po równo nie znaczy sprawiedliwie.


Wnioskujemy o rozważenie zastosowania rekompensat proporcjonalnie do ilości roboczogodzin na danej powierzchni bądź proporcjonalnie do stawek danej firmy zawartych w jej ofercie.

 

• podane współczynniki nie odzwierciedlają prawdziwego zużycia paliwa. Dla przykładu: dla czynności rozdrabniania założono, że ciągnik z rozdrabniaczem spala 70 l ropy/ha. Wynika więc z tego, że ciągnik 200 KM + rozdrabniacz spali na 8 godzin roboczych ok. 50 l ropy. To wskaźnik o 50 proc. za niski.

 

• sposób aneksowania umów oparty jedynie o cenę paliwa, z pominięciem wielu innych kosztów, jedynie w niewielkim stopniu rekompensuje realny wzrost kosztów spowodowany wojną w Ukrainie.

 

Z poważaniem

Wojciech Wójtowicz 
Prezes 

Lucjan Długosiewicz
Wiceprezes 

Polski Związek Pracodawców Leśnych