Edward Siarka, pełnomocnik rządu ds. leśnictwa i łowiectwa (Solidarna Polska) odpowiedział na interpelację posłanki Katarzyny Osos (Koalicja Obywatelska) w sprawie zuli.

Pisaliśmy o interpelacji Pani Poseł tu:
http://pzpl.org.pl/co-robimy/128-kolejna-interpelacja

Posłanka pytała:


1. Dlaczego, pomimo miliardowego zysku, jaki osiągnęły Lasy Państwowe w roku 2021 oraz coraz wyższych cen drewna, wymusza się na przedsiębiorcach oferowanie stawek za usługi leśne na poziomie niższym niż stawki z lat ubiegłych?

2. Czy istnieje możliwość powołania w trybie pilnym ministerialnej międzyresortowej komisji ds. opracowania i realizacji programu naprawczego sektora leśno-drzewnego w Polsce, z udziałem przedstawicieli Lasów Państwowych, sektora usług leśnych i przemysłu drzewnego? Jeśli tak, kiedy i na jakich warunkach?

3. Czy istnieje możliwość kontroli przez organy państwowe w ramach nadzoru nad mieniem Skarbu Państwa dotychczasowej działalności jednostek Lasów Państwowych w zakresie metodyki oraz prawidłowej wyceny prac leśnych, będących przedmiotem kilkumiliardowych zamówień publicznych, pod kątem rzetelności sporządzonych wycen, zapewnienia uczciwych warunków konkurencji i prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującym prawem? Jeśli tak, kiedy i w jaki sposób?

4. Jak Pani Minister ustosunkuje się do zasygnalizowanej sytuacji zaistniałej podczas przetargów na prace leśne w nadleśnictwach na rok 2022, wymuszającej na przedsiębiorstwach leśnych stosowanie stawek poniżej poziomu rentowności?

5. Jak wygląda polityka finansowa Lasów Państwowych w zakresie kalkulowania kosztów usług leśnych?

6. Na jakie dokładnie cele został przeznaczony zysk Lasów Państwowych z roku 2021?

Wprost minister odpowiedział właściwie tylko na ostatnie pytanie. Ale też nie podając dokładnie celów na jakie zysk został przeznaczony, a jedynie ogólne informując, że pieniądze trafiły do nadleśnictw i mogą być tam wydane na np. cele społecznie użyteczne.

Na część odpowiedział opisując ogólnie zasady przetargowania usług leśnych w LP, ale zwykle nie odnosząc się do merytorycznej treści pytań. Stwierdzenia, że 

Na niektóre pytania nie ma w odpowiedzi ani słowa, jak np. na temat propozycji powołania komisji.

Pełna treść odpowiedzi ministra