Prezes Polskiego Związku Pracodawców Leśnych Wojciech Wójtowicz wziął udział w debacie o trudnej sytuacji branży usług leśnych. Zobacz FILM!

FILM z debaty: https://www.youtube.com/watch?v=f9kugwOM-5Q

– Przedsiębiorcy leśni zaczęły rzetelnie wyliczać koszty swojej pracy, widząc po poprzednich latach, że praca zaczyna przynosić straty, a już nie minimalne nawet zyski – mówił 16 marca Prezes Polskiego Związku Pracodawców Leśnych Wojciech Wójtowicz podczas debaty w redakcji GAZETY LEŚNEJ.

 – Jeśli nie będziemy mogli dać pracownikom oczekiwanych przez nich podwyżek, to ich nie utrzymamy – dodawał.

– Rzeczą zabójczą dla firm jest to wieczne wahanie pakietów, raz pakietem jest jedno leśnictwo, a rok później już pięć leśnictw, a potem znów jedno. Nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć, jak mamy się przygotować do przetargu? – pytał prezes Wójtowicz na debacie.

Zapis debaty można zobaczyć na filmie lub przeczytać w najbliższej GAZECIE LEŚNEJ nr 4/2022.