16 marca 2022 roku w Błoniu pod Warszawą odbyło się spotkanie przedstawicieli dwóch organizacji skupiających firmy leśne z reprezentantem branży drzewnej.

W spotkaniu wzięły udział organizacje:

  • Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych,
  • Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego,
  • Polski Związek Pracodawców Leśnych.

Tematem rozmowy były możliwości współpracy tych organizacji. Niebawem ogłoszone będą inicjatywy będące wynikiem m.in. tego spotkania.

 

Na zdjęciu od lewej: Rafał Szefler (PIGPD), Andrzej Schleser (SPL), Maciej Kłobus (SPL), Artur Kunda (PZPL, SPL), Wojciech Wójtowicz (prezes PZPL), Wojciech Szczotka (wiceprezes SPL). Na zdjęciu nie ma Tadeusza Ignaciuka (prezesa SPL), który wziął udział w rozmowie w sposób zdalny.