Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych przekaże nadleśnictwom "wytyczne, które umożliwią reakcję na zaistniałą sytuację", czyli rosnącą inflację, ceny paliw itp.

Tak p.o. dyrektora generalnego Lasów Państwowych Józef Kubica odpisał 11 marca br. na nasze pismo w sprawie aneksowania umów na usługi leśne.

Napisaliśmy w dniu 9 marca br. do DGLP:

"W związku z galopującymi cenami paliw, utratą pracowników z Ukrainy, wzrostem wielu innych kosztów prowadzenia firmy leśnej wynikającymi z niemożliwego do przewidzenia czynnika, jakim jest wojna w Ukrainie, prosimy w trybie pilnym o wprowadzenie procedur umożliwiających przedsiębiorcom pilne aneksowanie umów na wykonanie usług leśnych w celu uwzględnienia nowej sytuacji ekonomicznej.

Brak reakcji Lasów Państwowych na piętrzące się problemy firm leśnych skutkować będzie rozwiązywaniem umów przez zule, co przyniesie PGL LP większe koszty, niż aneksowanie obowiązujących umów."

Całe nasze pismo tu: http://pzpl.org.pl/co-robimy/132-aneksowanie-umow

W odpowiedzi p.o. dyrektora generalnego LP Józef Kubica napisał:

„Lasy Państwowe dostrzegają powagę sytuacji, dlatego podejmowane przez nas środki mają na celu uniknięcie destabilizacji rynku usług leśnych.

Bardzo zmienna koniunktura, odczuwalna w postaci rosnącego poziomu inflacji i wzrostu wielu kosztów, m.in. cen paliw skłania do podejmowania dodatkowych działań, dostosowanych do aktualnych warunków rynkowych. (…)

W najbliższych dniach przekażemy do naszych jednostek wytyczne, które umożliwią reakcję na zaistniałą sytuację.”

Pismo DGLP do PZPL