Polski Związek Pracodawców Leśnych zwrócił się do Lasów Państwowych o pilne aneksowanie umów na usługi leśne.

PZPL napisał w piśmie:  

"W związku z galopującymi cenami paliw, utratą pracowników z Ukrainy, wzrostem wielu innych kosztów prowadzenia firmy leśnej wynikającymi z niemożliwego do przewidzenia czynnika, jakim jest wojna w Ukrainie, prosimy w trybie pilnym o wprowadzenie procedur umożliwiających przedsiębiorcom pilne aneksowanie umów na wykonanie usług leśnych w celu uwzględnienia nowej sytuacji ekonomicznej.

Brak reakcji Lasów Państwowych na piętrzące się problemy firm leśnych skutkować będzie rozwiązywaniem umów przez zule, co przyniesie PGL LP większe koszty, niż aneksowanie obowiązujących umów."

Pismo PZPL o aneksowanie umów