Posłanka Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Osos złożyła interpelację poselską w sprawie zuli. To kolejna już interpelacja po wystosowaniu przez Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych i Polski Związek Pracodawców Leśnych petycji do premiera w sprawie trudnej sytuacji branży usług leśnych.

Oto link do interpelacji posłanki Katarzyny Osos, wysłanej do minister klimatu i środowiska:

https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=CBJB76

Posłanka zacytowała fragmenty naszej petycji i zadała następujące pytania:

  1. Dlaczego, pomimo miliardowego zysku, jaki osiągnęły Lasy Państwowe w roku 2021 oraz coraz wyższych cen drewna, wymusza się na przedsiębiorcach oferowanie stawek za usługi leśne na poziomie niższym niż stawki z lat ubiegłych?

  2. Czy istnieje możliwość powołania w trybie pilnym ministerialnej międzyresortowej komisji ds. opracowania i realizacji programu naprawczego sektora leśno-drzewnego w Polsce, z udziałem przedstawicieli Lasów Państwowych, sektora usług leśnych i przemysłu drzewnego? Jeśli tak, kiedy i na jakich warunkach?

  3. Czy istnieje możliwość kontroli przez organy państwowe w ramach nadzoru nad mieniem Skarbu Państwa dotychczasowej działalności jednostek Lasów Państwowych w zakresie metodyki oraz prawidłowej wyceny prac leśnych, będących przedmiotem kilkumiliardowych zamówień publicznych, pod kątem rzetelności sporządzonych wycen, zapewnienia uczciwych warunków konkurencji i prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującym prawem? Jeśli tak, kiedy i w jaki sposób?

  4. Jak Pani Minister ustosunkuje się do zasygnalizowanej sytuacji zaistniałej podczas przetargów na prace leśne w nadleśnictwach na rok 2022, wymuszającej na przedsiębiorstwach leśnych stosowanie stawek poniżej poziomu rentowności?
    5. Jak wygląda polityka finansowa Lasów Państwowych w zakresie kalkulowania kosztów usług leśnych?

  5. Na jakie dokładnie cele został przeznaczony zysk Lasów Państwowych z roku 2021?

Więcej:


Petycja: http://pzpl.org.pl/co-robimy/124-petycja-do-premiera

Interpelacja posłanki Joannay Jaśkowiak: http://pzpl.org.pl/co-robimy/125-interpelacja-w-sprawie-zul