Posłanka PO Joanna Jaśkowiak złożyła interpelację poselską w sprawie zuli. To pierwsze echa wcześniejszej petycji, wystosowanej wspólnie przez Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych i Polski Związek Pracodawców Leśnych.

Oto link do interpelacji posłanki Joanny Jaśkowiak, wysłanej do minister klimatu i środowiska:
https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=CBFC5C


Szczególnie trzeba podkreślić te dwa pytania z interpelacji:

„3. Dlaczego kwoty przeznaczone na realizację zadań przez nadleśnictwa w przetargach pierwszej tury, ogłoszonych w październiku czy listopadzie 2021 roku, są takie same jak w powtarzanych przetargach np. w styczniu? Wszedł Polski Ład, mamy bardzo wysoką inflację, gigantyczne podwyżki cen gazu i prądu, rosną inne koszty. Dlaczego to wszystko nie jest uwzględnione?

4. Czy prawdą jest, że wycena prac została dokonana w połowie 2021 roku, gdy Lasy Państwowe zatwierdziły swój plan finansowy na rok 2022, a potem wycena ta się już nie zmieniła, pomimo ogromnych zmian w gospodarce w ostatnich miesiącach? Jeśli tak, to jest to dowód na nierzetelną wycenę prac, przynajmniej w przetargach ogłaszanych już w tym roku, które nie znalazły wykonawców w poprzednich postępowaniach przetargowych ogłoszonych w październiku czy listopadzie ubiegłego roku.”

Polski Związek Pracodawców Leśnych czeka z niecierpliwością na odpowiedzi na tak postawione pytania.