Polski Związek Pracodawców Leśnych i Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych wspólnie wystąpiły do premiera Mateusza Morawieckiego z petycją. Oto jej treść:

http://firmylesne.pl/images/source/2022/Petycja%20bran%C5%BCy%20us%C5%82ug%20le%C5%9Bnych%20IW.pdf