Zespół zadaniowy do opracowania rozwiązań ułatwiających stosowanie maszyn przy pracach z zagospodarowania lasu zakończył prace. Jego raport trafił do nadleśnictw z poleceniem wdrożenia.

 

W pracach zespołu uczestniczyło bardzo czynnie trzech naszych przedstawicieli: Wojciech Wójtowicz, Artur Kunda i Dominik Kurowiak.

 

Przypomnijmy, że zespół powstał na prośbę Polskiego Związku Pracodawców Leśnych w październiku 2020 roku. Chodziło wówczas głównie o umożliwienie stosowania na szeroką skalę sadzarek i mechanicznej pielęgnacji upraw.

 

Więcej o powołaniu zespołu i zarządzenie go powołujące:

http://www.pzpl.org.pl/co-robimy/73-sukces-pzpl

 

Zespół obradował wiele razy. W większości były to spotkania online, z uwagi na panującą pandemię koronawirusa. Były jednak też spotkania w terenie, z pokazami maszyn.

 

Relacje ze spotkań Zespołu na naszej stronie internetowej:


http://www.pzpl.org.pl/co-robimy/77-umaszynowienie-zagospodarowania

http://pzpl.org.pl/co-robimy/79-mechanizacja-zagospodarowania

http://pzpl.org.pl/co-robimy/98-spotkanie-zespolu

 

W listopadzie 2021 roku, gdy zespół już dawno zakończył prace, poprosiliśmy Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych o przesłanie nam ostatecznej wersji jego raportu.

 

Otrzymaliśmy pismo, w którym Jan Tabor, z-ca dyrektora generalnego LP dziękuje członkom PZPL biorącym udział w pracach zespołu „za merytoryczny wkład, uwagi i postulaty wnoszone w trakcie prowadzonych prac zespołu”.

Dyrektor poinformował też, że Sprawozdanie zespołu przesłał do Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych „polecając wdrożenie wskazanych w nim rozwiązań”.

 

Treść pisma DGLP do PZPL

 

Treść Sprawozdania zespołu wraz z załącznikami udostępniamy wyłącznie Członkom Polskiego Związku Pracodawców Leśnych.

 

spotkanie Gidle 30 czerwca i 1 lipca 2021 3