Na potrzeby Członków Polskiego Związku Pracodawców Leśnych analizujemy oferty w pierwszej turze przetargów na usługi leśne w kolejnych regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych

W pierwszej części przesłaliśmy informacje o czterech RDLP: w Radomiu, Krakowie, Białymstoku i Wrocławiu. W drugiej turze były RDLP: w Pile, Olsztynie i Szczecinku. Teraz czas na Krosno.

 

Poniżej wyniki tej analizy.

 

Członkowie PZPL, poza ogólnie dostępną analizą, otrzymują też dodatkowo szczegółowe informacje o wycenie pakietów przez nadleśnictwa i ofertach zuli w przetargach.

 

Podsumowanie:

Ceny wyższe o średnio 10 proc. od wyceny nadleśnictwa oferowali zulowcy w pierwszej turze przetargów na usługi leśne na rok 2022.

Średnia ta została wyliczona na podstawie ośmiu RDLP: w Radomiu, Krakowie, Białymstoku, Wrocławiu, Pile, Olsztynie, Szczecinku i Krośnie.

 

RDLP Krosno

W RDLP jest 26 nadleśnictw, mamy informacje z 25 (w Nadleśnictwie Kolbuszowa przetargów nie było, trwa tu umowa dwuletnia, a na pozyskanie harwesterowe umowa trzyletnia. )

343 (!) pakiety były łącznie w tych 25 analizowanych nadleśnictwach.

 

Ceny ofert

W 50 proc. pakietów (170) najniższa cena oferowana przez zula była wyższa od wyceny nadleśnictwa.

W 42 proc. pakietów (147) najniższa cena oferowana przez zula była niższa od wyceny nadleśnictwa.

Wszystkie analizowane pakiety zostały wycenione przez nadleśnictwa na łączną kwotę ok. 224 mln zł.

Sumując pakiety, gdzie wpłynęła choć jedna oferta, gdyby nadleśnictwa chciały przyjąć te oferty, to zabrakłoby im w kasie ok. 12 mln zł (5 proc.) w stosunku do wyceny tych pakietów.

Średnio więc każdemu nadleśnictwu brakuje 480 tys. zł, nie licząc tych 26 pakietów, gdzie nie wpłynęła żadna oferta.

 

Inaczej mówiąc, w całej RDLP w Krośnie zulowcy zaoferowali ceny o 5 proc. wyższe od wyceny nadleśnictw.

 

Liczba pakietów

Średnio 14 (!) pakietów było w każdym analizowanym nadleśnictwie.

Najmniej, 5 pakietów, ma Nadleśnictwo Kołaczyce.

Najwięcej, 21 pakietów, mają nadleśnictwa: Bircza i Jarosław.

 

Liczba ofert

Na 8 proc. pakietów (26 pakiet) nie wpłynęła żadna oferta.

Na 70 proc. pakietów (241) wpłynęła tylko jedna oferta.

Na 15 proc. pakietów (52) wpłynęły dwie oferty.

Na 6 proc. pakietów (19) wpłynęły trzy oferty.

Na 1 proc. pakietów (4) wpłynęły cztery oferty.

Na 0,3 proc. pakietów (1) wpłynęło pięć ofert.