23 listopada 2021 r. w siedzibie RDLP w Lublinie doszło do spotkania kierownictwa dyrekcji z przedstawicielami Polskiego Związku Pracodawców Leśnych.

Rozmawiano o bieżących problemach środowiska przedsiębiorców leśnych.

W rozmowach ze strony PZPL wziął udział m.in. Prezes PZPL Wojciech Wójtowicz, a ze strony LP m.in. dyrektor RDLP w Lublinie Zygmunt Byra.