Polski Związek Pracodawców Leśnych zwrócił się do DGLP o możlilwość spotkania z twórcami katalogów pracochłonności prac leśnych. P. o. dyrektora generalnego LP Józef Kubica odmówił.

„W związku z coraz większą liczba nowych, nieobecnych wcześniej na rynku, maszyn używanych do pielęgnowania upraw (np. różnego rodzaju wykaszarki, ugniatacze itp.)
i koniecznością określenia pracochłonności prac wykonywanych tymi urządzeniami prosimy o zorganizowanie spotkania naszych przedstawicieli z przedstawicielami ORWLP w Bedoniu“ – napisaliśmy w piśmie.  

ORWLP to jednostka, która stworzyła nowe katalogi dla pozyskania i zrywki i pracuje nad nowymi katlogami w zagospodarowaniu.

„Chcielibyśmy też poruszyć temat nowych katalogów z zakresu pozyskania i zrywki, gdyż napływa do nas wiele pytań w tym zakresie“ – pisaliśmy. Katalogi z pozyskania i zrywki, w formie elektronicznej, sa już stosowane do wyceny prac kontraktowanych na rok 2022.

List PZPL (link)

Niestety, p. o. dyrektora generalnego LP Józef Kubica odmówił nam spotknia z ekspertami z Bedonia.

„Aktualnie trwa analiza posiadanych danych i materiałów oraz prace nad opracowaniem założeń metodycznych dalszych działań” – napisał dyrektor.

„Zgodnie z deklaracją członków zespołu (opracowującego katalogi – przypis red.) na późniejszym etapie prac z chęcią skorzystają oni z wiedzy i doświadczenia przedstawicieli zakładów usług leśnych, a zaproszenie do współpracy zostanie skierowane m.in. do podmiotów zrzeszonych w ramach PZPL” – napisał dalej dyrektor.

Odpowiedź Józefa Kubicy (link)

Dziękujemy za tę deklarację, ale nie prosiliśmy o zaproszenie do prac „podmiotów zrzeszonych w ramach PZPL” w niesprecyzowanej przyszłości, ale o umożliwienie teraz spotkania „przedstawicieli PZPL” z przedstawicielami ORWLP.