Informujemy, że z uwagi na nieobecność p.o. dyrektora generalnego Lasów Państwowych Pana Józefa Kubicy na naszym ostatnim spotkaniu z kierownictwem LP w dniu 29.09.2021 r., przekazaliśmy w liście Panu dyrektorowi notatkę z tego spotkania.

Poprosiliśmy o zapoznanie się z naszymi postulatami i uwagami zgłoszonymi na tym spotkaniu.

Treść notatki przekazanej dyrektorowi Kubicy:

http://pzpl.org.pl/co-robimy/105-lasy-przygotowane-na-wzrost-stawek