Publikujemy kolejne pismo Polskiego Związku Pracodawców Leśnych do Dyrekcji Generalnej Lasów Państowych.

 

Szanowny Pan

Józef Kubica

p.o. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

 

Szanowny Panie Dyrektorze,

W związku z pogarszającą się sytuacją firm wykonujących usługi leśne na rzecz Lasów Państwowych i coraz większym zagrożeniem nie znalezienia przez PGL LP wykonawców prac leśnych na część zadań w roku 2022 prosimy o spotkanie.

Chcielibyśmy omówić obecną sytuację branży usług leśnych i przedstawić możliwości zapobieżenia kryzysowi wykonawstwa prac leśnych w roku 2022, do jakiego coraz bardziej się zbliżamy.

 

Z poważaniem

za Zarząd Polskiego Związku Pracodawców Leśnych

Wojciech Wójtowicz

Prezes                                                                    

Lucjan Długosiewicz

Wiceprezes