Publikujemy pismo Polskiego Związku Pracodawców Leśnych do Dyrekcji Generalnej Lasów Państowych.

 

Szanowny Pan Józef Kubica

p.o. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

 

Szanowny Panie Dyrektorze,

W związku z wejściem do stosowania nowego katalogu pracochłonności dla prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna, który ma postać formuł matematycznych działających w systemie informatycznym LP, prosimy o udostępnienie kalkulatora opartego na nowym katalogu, umożliwiającego przedsiębiorcom leśnym wyliczenie pracochłonności dla każdej pozycji pozyskania i zrywki.

Udostępnienie takiego kalkulatora było zapowiadane na jednym z naszych ostatnich spotkań w DGLP.

W przypadku braku gotowego kalkulatora prosimy o algorytmy czynników mających wpływ na pracochłonność z ich procentowym znaczeniem.

 

Z poważaniem

 

za Zarząd Polskiego Związku Pracodawców Leśnych

Wojciech Wójtowicz                                                      

Prezes

Lucjan Długosiewicz

Wiceprezes