Do wiadomości Polskiego Związku Pracodawców Leśnych dotarły informacje, w obliczu których poczuliśmy się zobowiązani do zabrania głosu dla dobra gospodarki leśnej w Polsce w ogóle czyli, według stanu na dzisiaj, przede wszystkim interesu Lasów Państwowych.

Rzecz dotyczy wydarzeń w Nadleśnictwie Miechów związanych z kolejnymi, nie rozstrzygniętymi przetargami na usługi leśne.

Całe pismo: Czytaj